TankefuldSvendborg

Et nyt, visionært boligområde

Sammen omat sætte nye standarder

Bygherre

Fyns Almennyttige Boligselskab

Arkitekt

C&W Arkitekter A/S

År

2020

Areal

XXXX m3

Areal

XXXX m3

Bydelen Tankefuld ved Svendborg er et visionært byggeprojekt, der er skabt på baggrund af certificeringen DGNB, der lægger vægt på både sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter.
Byggeriet har for at opnå DGNB certificering været planlagt og dokumenteret grundigt allerede i den tidlige indsats, og det gælder også tagdækningen, der er etableret som aktive tage.

I projektet er der aktivt tilvalgt materialeproducenter, der har en Environmental Product Declaration (EDP), det vil sige en deklaration, der dokumenterer byggematerialets indvirkning på miljøet i hele dets livscyklus.

Bygningerne udlagt med 2-lags tagpap og Nature Impact. Den helhedsorientering, der præger Tankefuld byggeriet betyder, at tagene bidrager med en funktion, dvs. solceller og grønne sedumtage.

De grønne sedumtage har flere funktioner. Dels beskytter de tagpappet og forlænger levetiden, og dels forsinker de regnvandet, inden det ledes videre til de nærliggende regnvandssøer. Dermed er det væsentligt, at tagene ikke indeholder skadelige stoffer. Sedumtagene kan beplantes med forskellige former for planter, og ud over at have en dekorativ effekt, producerer de ilt til

Naturen i centrum

De grønne tage understøtter bydelen Tankefulds ønske om at komme tættere på naturen. Tagene har både en æstetisk og en funktionel berettigelse.

Vi er en landsdækkende kæde af professionelle tagdækkere.
Find din lokale Hetag her.

Gå på opdagelsei flere af vores projekter