Drift og vedligehold af tagpaptage.

Ved at vælge et tagpaptag sikrer man sig både lang levetid og holdbarhed – specielt hvis man sørger for at besigtige og servicere det jævnligt.

Hetag Tagdæknings vedligeholdelsesanvisning

Overordnet er tagpaptage stort set vedligeholdelsesfrie, men der er enkelte elementer, som det er hensigtsmæssigt at vedligeholde for at forebygge eventuelle skader i fremtiden. Et tagpaptag skal besigtiges og serviceres 1 til 2 gange om året. Arbejdet kan du selv udføre, men det anbefales, at man får det gjort af en professionel. Forskellige omstændigheder kan have en indvirkning på hvor ofte og hvordan et tagpaptag skal serviceres. Herunder gennemgås en række af de elementer man skal være opmærksom på, når det kommer til tage belagt med tagpap.