Tagpaptag vedligeholdelse

Drift og vedligehold af tagpaptage.

Ved at vælge et tagpaptag sikrer man sig både lang levetid og holdbarhed – specielt hvis man sørger for at besigtige, servicere og vedligeholde det jævnligt.

Få kyndig vejledning og sparring hos Hetag Tagdækning omkring vedligehold af tagpap

Hos Hetag Tagdækning har vi igennem tiden hjulpet rigtig mange privatpersoner såvel som virksomheder, institutioner og foreninger med vedligeholdelse af tag. Vi kan være behjælpelige med at vedligeholde tagpaptag og lægger stor vægt på at kunne tilbyde gode kvalitetsløsninger til ethvert behov.

Vedligeholdelse af tagpap tag er med til at sikre at du kan nyde et smukt tag i mange år fremadrettet. Hos Hetag Tagdækning står vi altid klar til at hjælpe hvis du har spørgsmål til tagpap vedligeholdelse.

Hetag Tagdæknings vedligeholdelsesanvisning

Overordnet er tagpaptage stort set vedligeholdelsesfrie, men der er enkelte elementer, som det er hensigtsmæssigt at vedligeholde for at forebygge eventuelle skader i fremtiden.

Et tagpaptag skal besigtiges og serviceres 1 til 2 gange om året. Arbejdet kan du selv udføre, men det anbefales, at man får det gjort af en professionel. Forskellige omstændigheder kan have en indvirkning på hvor ofte og hvordan et tagpaptag skal serviceres.

Herunder gennemgås en række af de elementer man skal være opmærksom på, når det kommer til tage belagt med tagpap.

Drift og vedligehold af tagpaptage

Ved at vælge et tagpaptag sikrer man sig både lang levetid og holdbarhed – specielt hvis man sørger for at besigtige og servicere det jævnligt.

Overordnet er tagpaptage stort set vedligeholdelsesfrie, men der er enkelte elementer, som det er hensigtsmæssigt at vedligeholde for at forebygge eventuelle skader i fremtiden.

Et tagpaptag skal besigtiges og serviceres 1 til 2 gange om året. Arbejdet kan du selv udføre, men det anbefales, at man får det gjort af en professionel.

Forskellige omstændigheder kan have en indvirkning på hvor ofte og hvordan et tagpaptag skal serviceres. Herunder gennemgås en række af de elementer man skal være opmærksom på, når det kommer til tage belagt med tagpap.

Tagets vandafløb

Tagrender, tagnedløb og skotrender renses, gerne 2 eller flere gange årligt, så blade og andre elementer fjernes. Befinder taget sig i nærheden af løv- og nålefældende træer bør det rengøres oftere.

Ved fjernelse af fremmedlegemer fra afløbene, såsom nedfaldne blade og andet snavs, sikres det at vandet uhindret kan løbe væk fra taget. Derved undgås vandopstuvning og vandskader på tagkonstruktionen, som kan lede til mere omfattende og omkostningsfulde reparationer.

Færdsel på taget?

Alt færdsel på taget bør foregå iført blødt fodtøj og med forsigtighed. Derved undgås skader på tagpappet, som færdsel kan medføre.
Ryddes der sne på taget anbefales det at være påpasselig omkring kantinddækninger, gennemføringer og andre detaljer på taget. Anvend aldrig redskaber med skarp kant – fx skovl af metal – men i stedet af træ eller plast.

Har der været håndværkere på taget i forbindelse med andet arbejde end tagdækning, bør tagfladen undersøges for efterladte materialerester og skader.

Rengøring af tag og ovenlyskupler?

For at opnå den optimale lysgennemgang fra ovenlyskupler skal kuplerne rengøres med vand og sæbe 1 gang årligt. Tagpaptaget skal ligeledes fejes og rengøres 1 til 2 gange årligt.

Ved regelmæssig rengøring og servicering undgås skader påført af ophobet snavs og blade.

Vedligeholdelse af fuger?

Det anbefales at fugen på taget omfuges hvert 5 år. Denne vedligeholdelse garanterer, at man ikke kommer til at opleve nogle mindre utætheder i taget og forhindrer derved også større og dyrere fugtskader på tagkonstruktionen.

Inddækninger langs sten

Alle inddækninger langs sten bør efterses 2 gange årligt, da der i moderne byggeri ofte opstår sprængninger på grund af for store bevægelser i konstruktionen.

Gennemføringer

Mange gennemføringer er i dag udført af PVC. PVC arbejder i kulde og varme, hvilket kan give revnedannelser. Skorstene og lignende bør altid være forsynet med en flange, som indbygges i tagdækningen. Disse ting bør ligeledes efterses 2 gange årligt.

Vi er en landsdækkende kæde af professionelle tagdækkere.
Find din lokale Hetag Tagdækning her.

Kontakt din lokaleHetag Tagdækning