Hetag Tagrenovering

Nyt liv til dit gamle tag

Tagpap er et stærkt materiale med en lang levetid, samtidig er det et meget fleksibelt materiale som også gør det velegnet til tagrenoveringer. Hetag Tagdækning har stor erfaring med renovering af tage. Vi renoverer tage med tagpap, men også bygninger med øvrige tagmaterialer, hvor taget udskiftes til en tagpapløsning – eventuelt med en merisolering.

Renovering af tage med tagpap

En tagrenovering med nyt tagtap udføres direkte på eksisterende tagdækning efter grundig klargøring. Herefter udføres den nye tagdækning med 1 eller 2-lag tagpap – alt afhængig af den enkelte taghældning.

Ved synlige tagflader kan den nye tagdækning fx udføres som en listedækning, som giver taget et flot udtryk. I forbindelse med en renovering udskiftes det nødvendige tagtilbehør, herunder bl.a.:

  • Sternkapsler
  • Hætter
  • Tagnedløb
  • Ovenlys

Sammen med den nye tagdækning kan der evt. udføres merisolering ovenpå den eksisterende tagdækning/tagkonstruktion. Merisolering udføres med kileskåret isolering for faldopbygning eller opretning på den eksisterende tagflade.

Renovering af tage oprindeligt udført med naturskifer, eternitskifer og bølgeternitplader

Ved tagrenoveringen starter vi med at demontere og fjerne den eksisterende tagbelægning. Herefter udføres der nyt underlag for tagdækning med fast pladeunderlag af fx krydsfiner.

Fast plademateriale af krydsfiner eller trædefaste mineraluldsplader kan også udlægges direkte ovenpå den eksisterende tagbelægning.

Den nye tagdækning udføres med 1 eller 2-lags tagpap, afhængig af taghældning, og ved synlige tagflader kan den nye tagdækning udføres som listedækning.

Kontakt det nærmeste Hetag Tagdækning firma og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe med den næste tagrenovering.

Kontakt dit lokale Hetag Tagdækning firma