PFA boligbyggeri

Et grønt tag med solceller

Et grønt tag med solceller

Bygherre

PFA

Arkitekt

KHS Arkitekter & Norconsult

År

2022

Da PFA, pensionsselskab og en af landets største ejendomsinvestorer, besluttede at være med til at udvikle bydelen mellem shoppingcentret City 2 og trafikknudepunktet Høje Taastrup Station i Høje Taastrup C ved at købe to byggegrunde på i alt ca. 14.400 kvadratmeter, besluttede pensionsgiganten samtidig, at byggeriet skulle leve op til DGNB-Guld certificering for boligejendomme.

Det er en standard, der betyder, at byggeriet – hvad angår miljø, økonomi og sociale forhold – er blandt de bedste i Europa.

At bæredygtigheden vil være i top i byggerierne, lægger vi stor vægt på som ansvarlig investor. Både fordi vi gerne vil være med til at udvikle samfundet i en mere bæredygtig retning, men også fordi det sikrer værdien af ejendommene i mange år frem, når der bygges bæredygtigt. Derfor er vi samlet set glade for denne investering, som vil bidrage til et godt og langsigtet afkast til vores kunder,” siger Mikael Fogemann, chef for Danske Ejendomme i PFA i en nyhed på PFAs hjemmeside

På grundene i Høje Taastrup C blev karrébebyggelserne klar til indflytning i 2022. Den ene indeholder 68 udlejningsboliger samt 255 kvm erhvervsareal, og den anden indeholder 82 udlejningsboliger, 7 long-stay hotellejligheder samt 295 kvm erhvervsareal. I kælderen til den første ejendom er der desuden 35 parkeringspladser, mens der er 44 i kælderen til den anden.

Hetag IFA Tagdæknings ekspertise er holdbare og funktionelle tage, og det er Oasehusene et godt eksempel på. Hvis et tag med 2 lag tagpap bliver lagt håndværksmæssigt korrekt, er levetiden på taget over 50 år. Og det er vel at mærke i et klima som det danske, hvor taget bliver udsat for alt fra bagende sol, til regn og blæst til sne og frost.

Samtidig kan der i et tag belagt med tagpap indtænkes mange forskellige funktionaliteter. Der kan etableres tagterrasser og sågar taghaver. Eller der kan som i tilfældet Oasehusene i Høje Taastrup plantes et mix af sedumplanter i et vækstmateriale med få organiske materialer på taget og derved skabes et grønt tag.

Et grønt tag er smukt at se på, fordi dets udseende dels veksler med årstiderne, dels med tiden tilpasser sig det lokale miljø (fordi der er forskel på, hvilke planter der trives på Midtsjælland og Vestjylland). Samtidig er et grønt tag funktionelt, fordi planterne holder på regnvandet i længere tid og derfor aflaster først tagrender og nedløbsrør og dernæst kloakker med videre. Det antages at blive en ikke uvæsentlig funktion i fremtiden, hvor der på grund af klimaforandringer forventes større og mere pludselige regnskyl.

Et underlag af tagpap giver også gode muligheder for at etablere solceller på taget, hvilket man også har valgt at gøre ved tegningen og planlægningen af Oasehusene.

Et smukt og funktionelt tag

Samtidig er et grønt tag funktionelt, fordi planterne holder på regnvandet i længere tid og derfor aflaster først tagrender og nedløbsrør og dernæst kloakker med videre.

Vi er en landsdækkende kæde af professionelle tagdækkere.
Find din lokale Hetag her.

Gå på opdagelse i flere af vores projekter